'Vergroot je effectiviteit

  en arbeidssatisfactie'

Verbindend en versterkend coachen

Lukt de samenwerking met anderen niet goed?
Twijfelt u aan de zin van uw werk?
Moet u invulling geven aan uw nieuwe leidinggevende functie?
Heeft u emotionele blokkades in uw werk?
Is de balans tussen werk en privé scheef of dreigt er zelfs een burn-out?

Verbindend en Versterkend coachen is gericht op mensen die de uitdaging in hun werk verliezen of dreigen daarin vast te lopen. Vragen rond de werksituatie staan centraal, eventueel in relatie tot de privésituatie. De focus ligt op het versterken van úw talent(en).

Hiervoor maak ik gebruik van de principes van de contextuele benadering, deze is gericht op de dynamiek in de relatie tussen mensen. Doel is dat u meer vrijheid in uw (werk)relaties ervaart, zodat u uw capaciteiten meer kunt ontplooien. Dit leidt tot een evenwichtiger balans in relaties en werk.

'Coaching on the job' kan ook ingezet worden binnen een IRO-/reïntegratietraject.

Binnen Verbindend en Versterkend coachen werken we aan:
* meer oplossingsgericht vermogen
* meer tevredenheid op het werk
* een grotere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt
* beter benutten van sluimerende capaciteiten
* het leren omgaan met conflicten
* persoonlijk leiderschap
* betere balans in werk en privé

Ik ben aangesloten bij de Branchevereniging Nobco en WWW.LVSC