'Ik ben gericht op iemands

   kracht en mogelijkheden 

  in plaats van zijn

 tekorten.'

Visie

Mijn manier van werken is geïnspireerd door het contextuele gedachtegoed.
Kern van deze benadering is dat problemen en levensvragen vaak een link hebben met wat door generaties heen gegeven en ontvangen is. De contextuele benadering staat voor een respectvolle benadering van alle betrokkenen. Het is een herstellende en preventieve manier van werken voor individuele relaties, partnerrelaties, families en werkrelaties. Het doel is vrijheid verwerven en de kwaliteit van relaties verbeteren. Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd om eigen kwaliteiten optimaal te ontwikkelen en in te zetten. De contextuele benadering daagt uit tot verandering en biedt hoop en perspectief.

Binnen tal van profit- en non-profitorganisaties ben ik succesvol werkzaam als contextueel therapeut, supervisor en coach. Ook doceer ik in contextuele therapie op HBO- en Post HBO-niveau.