'Ik ben gericht op iemands

   kracht en mogelijkheden 

  in plaats van zijn

 tekorten.'

Visie

Mijn manier van werken is geïnspireerd door de contextuele en dialogische benadering.
Kern van beide benaderingen is ruimte te maken voor een open dialoog binnen iemands belangrijkste relationele netwerk rondom zorgen, problemen en levensvragen. Deze hebben vaak een link met hoe familieleden door de generaties heen aan elkaar hebben gegeven en ontvangen. Binnen beide benaderingen staat een respectvolle houding ten opzicht van alle betrokkenen centraal. Het is een herstellende en preventieve manier van werken voor individuele relaties, partnerrelaties, families en werkrelaties. Het doel is vrijheid verwerven en de kwaliteit van relaties verbeteren. Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd om eigen kwaliteiten optimaal te ontwikkelen en in te zetten. De contextuele benadering daagt uit tot verandering en biedt hoop en perspectief.

Binnen tal van profit- en non-profitorganisaties ben ik succesvol werkzaam als contextueel therapeut, supervisor en coach. Ook doceer ik in contextuele therapie op HBO- en Post HBO-niveau.