'Goed functionerende en
geïnspireerde medewerkers
zijn goud waard.'

Individueel

Onder dit kopje kunt u verschillende persoonlijke begeleidingsvormen vinden. De nadruk ligt bij supervisie op het leren van adequaat werkgedrag. Bij coaching ligt de nadruk op het vergroten van competenties en het efficiënt inzetten van uw gaven en capaciteiten. Het uiteindelijke doel is het verhogen van het plezier in uw werk.