Albert van Dieren

Vanaf 1992 heb ik als pastoraal werker, maatschappelijk werker, contextueel therapeut en supervisor/coach gewerkt bij verschillende welzijnorganisaties. Vanuit het contextuele gedachtegoed probeer ik de mogelijkheden van mensen te versterken. Ik begeleid mensen om zich passend te verbinden in hun verschillende relaties. In een veilige omgeving kunnen mensen leren van hun eigen ervaringen en kunnen zij experimenteren met nieuwe vaardigheden in hun persoonlijk leven en hun beroepspraktijk.

Ik ben werkzaam in de regio Zwolle, in overleg kan gekozen worden voor een andere locatie.

Opleidingen:

- 1990 Introduction to pastoral counceling, University of the nations YWAM, Amsterdam
- 1997 MWD De Horst Driebergen
- 2002 VO Opleiden en Trainen, specialisatie Coaching en Contextuele benadering, Windesheim, Zwolle
- 2003 Supervisie Opleiding, Windesheim, Zwolle
- 2005 Contextueel Therapeut, Leren over Leven, Utrecht
- 2007 Psychodiagnostiek en psychopathologie, Interventie reportoire 2, NAVP, Amsterdam
- 2011 VO-Gezinstherapie KU, Leuven
- 2013 Therapeutisch werken met rouw en verlies, KU, Leuven
- 2013 Medische Basiskennis, NAVP, Amsterdam
- 2015 Master Contextuele Hulpverlening, CHE, Ede
- 2016 Internatinal Certificate Program for Collaborative & Dialogical Practices, Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met Houston Galveston Institute en het TAOS Institute.

2020-2022 Dialogical approaches in couple and family therapy Psychotherapy trainers training: DialogicalPartners toegether with Universaty of Jyvaskyla Finland.

Registraties en andere werkzaamheden:

- Maatschappelijk werker reg. 600015 BAMW (Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk  werkers)
- Supervisor reg. S11206H: LVSC (landelijke vereniging voor supervisie en coaching)
- Supervisor reg. S060058 VCW (Vereniging van Contextueel werker)
- Contextueel therapeut reg. T 07013 VCW
- Contextueel leertherapeut reg. L 08002 VCW
- Opleidingsdocent, onderzoeker en supervisor verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede, afd. Sociale Studie en het Instituut Contextuele Benadering Post HBO en Master Contextuele Benadering en de Post HBO-opleidingen coaching & supervisie en speltherapie

Lidmaatschappen:

- VCW  - NVMW
- NAP  - LVSC
- Gcoach.nl  
- NVVCH     - KvK nr.: 08209937