Albert van Dieren

Vanaf 1992 heb ik als maatschappelijk werker, contextueel therapeut en supervisor/coach gewerkt bij verschillende welzijnorganisaties. Vanuit het contextuele gedachtegoed probeer ik de mogelijkheden van mensen te versterken. Ik begeleid mensen om zich passend te verbinden in hun verschillende relaties. In een veilige omgeving kunnen mensen leren van hun eigen ervaringen en kunnen zij experimenteren met nieuwe vaardigheden in hun persoonlijk leven en hun beroepspraktijk.

Ik ben werkzaam in de regio Zwolle, in overleg kan gekozen worden voor een andere locatie.

Registraties en andere werkzaamheden:

- Maatschappelijk werker reg. 600015 BAMW (Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk  werkers)
- Supervisor reg. S11206H: LVSC (landelijke vereniging voor supervisie en coaching)
- Supervisor reg. S060058 VCW (Vereniging van Contextueel werker)
- Contextueel therapeut reg. T 07013 VCW
- Contextueel leertherapeut reg. L 08002 VCW
- Opleidingsdocent en supervisor verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede, afd. Sociale Studie, Post HBO en Master contextuele hulpverlening en de Post HBO-opleidingen coaching & supervisie en speltherapie

Lidmaatschappen:

- VCW  - NVMW
- NAP  - LVSC
- Gcoach.nl  - NOBCO 
- NVVCH     - KvK nr.: 08209937