Praktijkinformatie

Openingstijden:

Dinsdagavond: 18.45 - 21.00 uur

Woensdag:      08.30 - 17.00 uur


Klachten:

Mocht u niet tevreden zijn over de hulpverlening dan ga ik graag met je in gesprek. Mochten we er niet samen uitkomen dan ben ik aangesloten bij het SCAG. Via de beroepsvereniging NVPA kunt u uw klacht kenbaar maken. Dit kan via de volgende website: Een klacht indienen – NVPA

Tarieven:

De tarieven die ik hanteer zijn inkomensafhankelijk. Onderstaande bedragen zijn netto.

 

Cat. 1

0 t/m 1050,-/mnd

€ 45,-

€ 85.-*

 

Cat. 2

1050,- tot 1300,-/mnd

- 55,-

- 85-

 

Cat. 3

1300,- tot 1450,-/mnd

- 60,-

- 85,-

 

Cat. 4

1450,- tot 1700.-/mnd

- 65,-

- 85,-

 

Cat. 5

1700,- tot 1850,-/mnd

- 75,-

- 85,-

 

Cat. 6

Vanaf 1850,-/mnd

- 85,-

- 85,-

Indien de verzekering de therapie wordt vergoed, zal € 85,00 / uur in rekening worden gebracht. Een gesprek duurt 60 minuten.

Het eerste gesprek is een intakegesprek. Deze eerste kennismaking is kosteloos, mocht u besluiten niet verder te gaan met de therapie. De intake wordt wel in rekening gebracht als het traject wordt gestart.

Ik ben aangesloten bij de RBCZ en val hierdoor onder de aanvullende verzekering. De vergoeding is per verzekering verschillend. Neem hiervoor contact op met de eigen verzekering. Dit geldt voor de individuele therapie.

Relatietherapie en hulp bij echtscheiding vallen niet onder de verzekering.

Privacy

De behandelaar doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de behandelaar zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens. Bovendien zal de behandelaar ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. De behandelaar heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Meer informatie over de Privacy wet (AVG)? Klik op privacy link -> 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als coach en therapeut ben ik verplicht het stappenplan te volgen wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling.